Komunikat prasowy

bossFirma Zander-Ukraina jest pierwszą, i jak dotąd jedyną, firmą na Ukrainie która opracowała i obecnie wdraża projekt pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania sapropelu. Jej działalność koncentruje się głównie na terytorium Wołynia w powiatach Szack, Wyżiwka i Maniewicze. Miejsce realizacji projektu nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż to właśnie w tym rejonie znajduje się najwięcej jezior, w których odkłada się wyjściowy do procesu minerał - Sapropel. Materiał ten, zawierający wiele korzystnych substancji, nadaje się do stosowania w takich dziedzinach gospodarki jak rolnictwo czy też przemysł. Mimo że nasi pracownicy wykonali ogromną ilość kompleksowych badań sapropelu dotyczących jego właściwości, metod pozyskiwania i przetwarzania, a także zastosowań końcowego produktu, przypuszczamy że wciąż kryje on przed nami wiele tajemnic tak jak natura gromadząca i skrywająca go na dnie jezior poprzez ostatnie 4000 lat.

Zarząd Firmy wyraża wdzięczność osobom, które poprzez promowanie projektu doprowadziły do jego pomyślnego uruchomienia i w rezultacie do obecnego rozwoju - bez ich pomocy wydobycie i przetwarzanie sapropelu nie było by możliwe.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU:
  • dr nauk rolniczych, Pn. Profesor Szewczuk MI – Wschodnio-Ukraiński Uniwersytet Narodowy, profesor Wydziału Leśnictwa i Architektury Krajobrazu;
  • dr nauk rolniczych, BC, Bortnik T.P – Wschodnio-Ukraiński Uniwersytet Narodowy, wykładowca Wydziału Leśnictwa i Architektury Krajobrazu;
  • dr.hab nauk rolniczych, BC, Gavrilyuk W.A, dyrektor Poleskiej Stacji Doświadczalnej Narodowego Centrum Badań "Instytutu Gleboznawstwa i Agrochemii im. ON Sokołowskiego".;
  • Klimczuk B.P, - Naczelnik Administracji Obwodu Wołyńskiego 
  • Naidi W.S - Starosta powiatu Szackiego
  • Holiadyntciu W. - prezes Rady Powiatowej - Szack, Wołyń
  • Holiadyntciu W. – prezes Rady wsi Hrabivska, powiat Szack, Wołyń