Produkcja

Zakłady produkcyjne skoncentrowane są na Wołyniu. Firma jest w posiadaniu złoża, którego wydajność umożliwi otrzymanie około 300 000 m3 produktu – zdolność przetwórcza firmy to 24 000 m3 produktu rocznie.

zavod 1

Obecnie firma aktywnie działa w kierunku zwiększenia zarówno liczby eksploatowanych złóż (by docelowo osiągnąć potencjał wytworzenia ok. 2 mln m3 gotowego produktu) oraz zdolności produkcyjnych (do 40 000 m3 rocznie). Planujemy do końca 2013 roku rozpoczęcie eksploatacji dodatkowych złóż zwiększających potencjał produkcyjny do 400 000 m3, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych do 35 000 m3 rocznie.

W trosce o jakość naszych wyrobów cały proces produkcyjny jest w sposób ciągły monitorowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Przeprowadzane są także szczegółowe, agrochemiczne analizy gotowych produktów w specjalistycznych laboratoriach.

virobn1virobn2virobn3virobn4