Fasowanie i wartość

Zasady spółpracy system zniżek
№ п/п Naimienowanie Wielkość zakupów/sprzedaż, l Rozmiar rabatu, %
1. Sprzedaż detaliczny Od 0,02 dо 2000 0
2. Drobny hurt 2000 dо 5000 2-5*
3. Hurt 5000 dо 20 000 6 - 10*
4. Duży hurt Od 20 000 15

* - rozmiary rabatu obliczają się proporcjonalnie dо ilości towaru.