Jakościowe wskazniki

Preparat "Saprogum"тм tm spełnił wszechstronną aprobację w ustanowach naucznych Ukrainy i za kordonem w stosunku do składu jakościowego.

Agrochymiczny skład preparatu "Saprogum"тм
(na absolutnie suchą substancję)
рН  9,0-10,0
Azot ogólny, %  1,3-2,2
Fosfor ogólny, % 0,5-0,6
Potas ogólny, % 0,2-11,7
Kwasy guminowe, % 30,3-41,1
Fulwokwasy, % 0,6-1,3
Wapc (СаСО3), % 6,3-6,7
Miedź, mg/l 6,0-6,2
Marganiec, mg/l  100,0
Cynk, mg/l  2,3-2,4

Według wyników badań po studiowaniu składu jakościowego preparatu otrzymane certyfikaty, które utwierdziіy wysoka jakość preparatu i wydajność jego wykorzystania jak w Ukrainie tak i za granicą: