Badania i wyniki

doslidg2
Zamglone nawadnianie przez "Saprogum" - sadziców borówki bagiennej

W Ukrainie Poleską Stacją Badawczą Narodowego centrum naukowego "Instytut gruntoznawstwa i agrochemii im. Sokołowskiego" (m.Łuck) zostały przeprowadzone badania po studiowaniu wydajności jego stosowania. Zgodnie wynikom zostało ustalone, że wykorzystanie preparatu "Saprogum"тм sprzyja powiększeniu: 

  • intensywności wzrostu kiełków:
Wpływ preparatu "Saprogum" na długość kiełka kultur warzywnych
saprogum04

 

  • plonom warzyw i poprawie jakości produkcji (podniesienie zawartości witaminy C w owocach i obniżenie zawartości azotanów w 2 razy):
Wpływ preparatu "Saprogum"
na urodzaj kultur warzywnych
Wpływ preparatu "Saprogum"
na zawartość witaminy С w płodach kultur warzywnych
saprogum05 saprogum06

Zrobione badania produkcyjne w gospodarkach rolniczych stwierdziły, że wykorzystanie preparatów zapewnia przyrost ziarna pszenicy do 12%, bulw kartofli - 20%, roślin okopowych marchwi - 25%.

Za granicą badania po studiowaniu wydajności preparatu "Saprogum"ТМ przy uprawie kultur rolniczych i dekoracyjnych zostali przeprowadzone we Włoszech, Zjednoczonych Arabskich Emiratach, Kuwejcie, Bahrajnie, Liwiuszu, Nigerii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i na Filipinach. Pozytywne wyniki zaznaczone nawet przy wzrokowej obserwacji, lecz przeprowadzone listy wyników i obliczenia świadczą o ulepszeniu pod działaniem preparatu wzrostu i rozwoju roślin, podniesieniu ich plonów i jakości produkcji.

 saprogum01 saprogum02 
Uprawianie bez preparatu "Saprogum"
Uprawianie z preparatem "Saprogum"ТМ
 saprogum03
Uprawianie bez preparatu "Saprogum"ТМ
Uprawianie z preparatem "Saprogum"ТМ