Badania i wyniki

Wyniki Naukowych Badań Sapropiela

Wydajność wykorzystania sapropiela przy uprawie kultur rolniczych udowiedziona przez liczne badania, które zostały przeprowadzone jak w Ukrainie tak i za granicą. Wiadomo, że obwód Wołyński ma znaczne pokłady tego surowca (około 100 mln), które charakteryzują się wysokimi jakościowymi wskaznikami. Racjonalne wykorzystanie wołyńskiego sapropielu w uprawie roślin i warzywnictwie została ustaloną całym szeregiem badań, przeprowadzonych przez profesora, doktora nauk rolniczych M.I. Szewczuka i innych.

Wyniki badań świadczą, że wykorzystanie sapropelu w czystym wyglądzie zapewnia:

 • w gruntach dernowo-podzolistych piaszczystych z zawarciem humusu 1,28% wzrost w warstwie 0-10, 10-20 cm agronomiczno wartościowych agregatów 2-1, 1-0,5, 0,5-0,25 mm dzięńkując zmniejszeniu frakcji kołoidnych. Współczynnik strukturlności gruntu na głębi 0-10, 10-20 cm przy wniesieniu sapropiela w porównaniu z kontrolnymi wariantami (bez nawozów) wzrasta od 2,60 i 3,48 do 5,91 i 7,33% i znajduje się na poziomie wniesienia podścielajucewego nawozu;
 • powiększenie w porównaniu z kontrolą składu naturalnej wilgoci w 3,2 razu lecz straty wilgoci, po wynikach lizemetrycznych badań, według szczytam horyzontu 0-155 cm przy lokalnym wniesieniu sapropiela na 24-45% niższy tła;
 • stabilizacje stanu gumusowogo, zmieniając jego grupowy skład w pożytek kwasów guminowych;
 • wzrost składu elementów podstawowych odżywiania: 
Wpływ sapropiela na składniki pożywnych elementów
w darniowo-słabopodzolistych gruntach
graf 01
 • intensyfikacja intensywności mikrobiologicznych procesów, co przyprowadzają do wzrostu pożytecznej mikroflory, szczególnie nitrifikatorów, azotobakterii i fosforan mobilizujących bakterii;
 • podniesienie plonów:

w bezpośrednim działaniu

Wpływ sapropela na urodzaj
kultur rolniczych (bezpośrednie działanie)
graf 02

 

i dalej

Wpływ sapropiela na urodzaj
kultur rolniczych (działanie potem)
graf 03 
 • poprawa jakości produkcji
Wpływ sapropiela na wskazniki jakości ziarn owsa
graf 04

 

 • obniżenie przejęcia radiocez w bulwy kartofli w 2,7-4,3, ziarno owsa - w 3,7-2,7 razy, zieloną masę łubinu - w 2,3-5,2 razy w porównaniu z kontrolą.

Ustalono także, że sapropiel nadaje się i do produkcji nawozów organo-minieralnych. Organiczna ich część razem z mineralnymi nawozami tworzy organo- mineralny kompozycyjny system, który nie tylko zmniejsza wydawania pożywnych substancji, ale też ochrania ich przed współdziaіaniem z atmosferyczną wilgocią przy przechowywaniu, zmniejsza gigroskopiczność,obniża korozyjne współdziałanie nawozów mineralnych z wyrobami metalowymi.

Wniesiennia organo-myniralnich nawozów (OMN) zabiezpieczą:

 • zrostannie urodzaju
Wpływ OMN na wrożaj kultur rolniczych
graf 05 

 

 • powiększenie urodzaju
Wpływ OMN na wrożaj ziemniaków
graf 06

 

Efektywnym jest wykorzystanie sapropiela w gruncie zamkniętym jak skіadową przy robieniu kompozycji gruntowych.

Mieszanki gruntu z udziałem sapropiela w porównaniu z torfem (tradycyjnym skіadnikiem):

 • Charakteryzują się lepszej od samoregulującej (zderzakowej) zdolnością niż z udziałem torfu;
 • Zapewniają intensywniejszy wzrost plonów cieplarnianych kultur warzywnych
Wpływ gruntowych substratów z udziałem sapropiela
na urodzaj kultur owocowych
graf 07

 

 • Nadaję się do poprawy jakości wychowanej produkcji: wzrost w owocach ogórka w stosunku do witaminów na 12% i obniżenie składników azotanów w 1,5-2,1 razy w porównaniu z torfem.

 

System.String[]