Якісні показники

Препарат "Сапрогум"тм пройшов усесторонню апробацію в наукових установах України та за кордоном щодо якісного складу.

Агрохімічний склад препарату "Сапрогум"тм
(на абсолютно суху речовину)
рН  9,0-10,0
Азот загальний, %  1,3-2,2
Фосфор загальний, % 0,5-0,6
Калій загальний, % 0,2-11,7
Гумінові кислоти, % 30,3-41,1
Фульвокислоти, % 0,6-1,3
Кальцій (СаСО3), % 6,3-6,7
Мідь, мг/л 6,0-6,2
Марганець, мг/л  100,0
Цинк, мг/л  2,3-2,4

 За результатами досліджень з вивчення якісного складу препарату отримано сертифікати які підтвердили високу якість препарату та ефективність його використання як в Україні так і за кордоном: