Якісні показники

Препарат "Сапрогумопаст"тм пройшов апробацію в наукових установах України щодо якісного складу.

Агрохімічний склад препарату "Сапрогумопаст"тм
(на абсолютно суху речовину)
Зола, % 24,3
рН 7,0-7,4
Азот, % 1,51
Фосфор, % 0,79
Калій, % 8,1
Вуглець загальний, % 29,3
C/N 19,3
Кальцій (СаО),% 8,3
Cu, мг/кг 7,6
Mn, мг/кг 10,0
Zn, мг/кг 1,3
Pb, мг/кг 6,3
Co, мг/кг 2,7
Cd, мг/кг 0,16

За результатами досліджень з вивчення якісного складу препарату отримано сертифікати які підтвердили високу якість препарату та ефективність його використання як в Україні так і за кордоном: